Отговорен за съдържанието на страницата:

Иво Кирков
studio@ivokirkov.com
Тази страница изразява единствено личното мнение на автора.

1618 София, България
ж.к. Красно село, бл. 193, вх. Б, ап. 50
Телефон: +359888207885

Иво Кирков е магистър на изкуствата, А-84/001482/1995.
Той има право да използва професионалната титла „M.A.” /Master of Arts/.

Отговорност за външните връзки:
Съдържанието на външните връзки не се проверява. За него са отговорни съответните автори.

Авторски права:
Можете свободно да разпространявате линк (препратка) към този сайт, ако цитирате имената на автора.
Сайтът и произведенията в него са интелектуална собственост на Иво Кирков и правата върху тях са запазени.
Цитатите в текста са придружени от имената на авторите.