Технология
Показаните в този сайт картини са изработени с маслени и смолести бои
от професионалната серия “ Рембранд” - “Таленс” /Холандия/, с добавки от автора.
Основата е от висококачествено ленено платно в кръстообразна тъкан /лито/.
История на масленaтa живописна техника
Видове маслени бои
Основи
Подрамки, грундове
Терпентиново-смолест фирнис
Използвани са текстове от книгата на проф. К. Цонев „Технология на живописта”
Видове четки
Извадки от записките на Салвадор Дали “50 тайни на художника”
| история | видове маслени бои | основи | подрамки, грундове | смолест фирнис | видове четки |