Подрамки, грундове
Терпентиново масло (Oleum terebinthinae)
     Често то погрешно се нарича само “терпентин”. Терпентинът е балсам, който изтича от иглолистните дървета, а терпентиновото масло се добива от този балсам чрез дестилация. Терпентиновото масло трябва да е двойно пречистено. То служи като разредител за бои или за фирниси.

Терпентиново-смолест фирнис се получава по следния начин:
     Дамаровата или мастиковата смола се поставя в тънка материя (тензух, марля), която се завързва с конец. Образуваната кесийка “провисваме” в широк съд така, че да не се допира до стените или дъното. Наливаме три обемни части (спрямо смолата) терпентиново масло. Прониквайки през стените на кесийката, терпентиновото масло разтваря смолата. Накрая заедно с кесийката се отстраняват останалите в нея примеси.
обратно
| история | видове маслени бои | основи | подрамки, грундове | смолест фирнис | видове четки |