История на маслената живописна техника
     Счита се, че маслените бои са изнамерени от братята Ван Ейк. Техниката на фламандците, която в 15 век била темперно-маслена, към средата на 16 век започва да отстъпва място на маслената живопис. Вероятно маслената техника е откритие на венецианската школа. С въвеждането на големите формати, в които трябвало да се възвеличи богатството и мощта на Венеция, школата потърсила нови изразни средства. Те позволили на художниците да рисуват масови сцени, да постигат пълна пространствена илюзия и пластичност на формите. Тициан е бил новаторът, който преминава от смесената фламандска техника към маслено-смолестата боя. Преди него Леонардо е изследвал маслата и благодарение на това е могъл да постигне своето прочуто “сфумато”. Шедьоврите на Веласкес, Кореджо, Веронезе, Рубенс, Рембранд говорят за последвалия пълен разцвет на маслената техника.
обратно
"Арнолфини" от Ян ван Ейк
| история | видове маслени бои | основи | подрамки, грундове | смолест фирнис | видове четки |